Aplikim Konkursi për Aftësitë Parukier dhe Berber

Kriteret për aplikim

 • Ju jeni duke ndjekur një kurs profesional për Parukier/e ose Berber/e, në qendra apo shkolla publike apo private, në cdo qytet të Shqipërisë ose e ke përfunduar atë jo më parë se sa një vit (në datën e aplikimit).
 • Ju jeni i/e disponueshëm/e më datë 16 Shtator 2019, të paraqiteni në vendin e konkurimit në ambjentet e Pallatit të Kulturës Berat..
 • Ju keni aftësi të mira si parukier/e ose berber/e.
 • Konkurrentët do të përzgjidhen përmes jurisë së konkursit të publikuar në faqen tonë. Kriteret e përzgjedhjes janë: motivimi juaj i shprehur në formularin e aplikimit,deklarimi i datës së saktë të fillimit dhe përfundimit të kursit (në rastin kur është i përfunduar apo parashikohet të përfundojë), kontaktet e sakta të qendrës ku ju keni kryer apo po kryeni kursin profesional si edhe një përzierje e balancuar nga rajone të ndryshme në Shqipëri, si dhe nga qendra dhe shkolla të ndryshme.
 • Aplikimi dhe pjesëmarrja janë falas. Megjithatë ju duhet të jeni të disponueshëm më 16 Shtator 2019 dhe të mbërrini me shpenzimet tuaja në vendin e konkurimit.
 • Ju duhet të sillni me vehte mjetet e punës si edhe një model/e ose manekin.

Njoftim i rëndësishëm

 • Lexoni me kujdes informacionet dhe menjëherë sapo të keni plotësuar aplikimin tuaj shtypni “Submit”. Vetëm duke shtypur butonin “Submit” ju bëni të mundur dërgimin aplikimit tuaj pranë sekretretarisë së konkursit dhe ju menjëherë do të merrni një email konfirmues. Lutemi kontrolloni herëpashere në spam/kosh pasi e-mailet konfirmuese mund të përfundojnë në spam/kosh!
 • Të gjitha komunikimet do të bëhen me email. Prandaj është e nevojshme të keni një adresë emaili si edhe ta kontrolloni atë vazhdimisht.
 • Thirrja për regjistrime do të mbyllet me datë 31 Gusht 2019, ora 24:00!
 • Të gjithë aplikantët do të njoftohen për përzgjedhjen e tyre brenda datës 10 Shtator.
 • Të dhënat tuaja nuk do t’i jepen askujt pa aprovimin tuaj.


Forma Aplikimit