Skills Competitions 2022

The 7th edition of the unique and high quality Professional Skills Competitions in Albania!

General conditions for all competitions
 • You are between 16 and 25 years old (at the date of the competition).
 • You meet the specific requirements of the respective competition (see below).
 • Multiple applications for different competitions are not possible, because all competitions take place on the same day. In case of multiple applications, we only consider the first submitted application as valid.
 • The competitors will be selected through the jury of the respective competition. The selection criteria are your experience in the respective field of the competition, your motivation expressed in the application form and a gender-balanced mix of participants from different regions in Albania as well as from different companies and schools.
 • Applications of participants from previous years are welcome. However, in the case of a large number of suitable new applications, those who have never participated in Albanian Skills have priority.
 • Application as well as participation is free of any charge. However, of course you must be available on the published date and to arrive at your own expense to the event location.
Entrepreneurship & Business Development Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have an educational background or professional experience in business development, economics, management or equivalent, etc, but other backgrounds are welcomed as well and are not excluded.
 • You have to be creative and driven towards solving complex problems.
 • You are able to understand English.

Registration closed

Hotel & Restaurant Service Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have an educational background or professional experience in tourism, hotel and restaurant services.
 • You are able to communicate in English with foreign guests.
 • Dresscode: semi-formal, smart casual (e.g. white shirt and dark pants).

Registration closed

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have solid skills in graphic processing, creating and editing advertising campaigns and promotional materials.
 • You understand English. Tasks in the competition will be given in English.
 • You have to bring your own device with installed programs of your choice (e.g. Photoshop, Illustrator etc.). Laptops preferred.

Registration closed

Photography Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have solid skills and experience in digital photography.
 • You understand English. Tasks in the competition will be given in English.
 • You have to bring your own photography equipment (digital semi-professional camera, DSLR, accessories).

Registration closed

Software Development Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have solid skills in JAVA, Python, C++, C, Javascript, C#, PHP, Go, or any other programming language of your preference.
 • You have a solid understating of programming paradigms like Object-oriented programming, Functional programming, Modular programming e.t.c.
 • You have solid skills in Data Structures and Algorithms.
 • You understand English because the tasks in the competition will be given in English.
 • You have to bring your own device with the installed IDE and development environment.(Laptop preferred).

Registration closed

Web Development Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have solid skills in programming HTML, CSS and JavaScript.
 • You understand English. Tasks in the competition will be given in English.
 • You have to bring your own device with installed developer tools (IDE or editor) and the latest version of Firefox or Chrome (Laptop preferred).

Registration closed

Digital Marketing Competition

Saturday 26. February 2022 | Tirana Business Park
Specific requirements

 • You have knowledge of strategies for social media and visual marketing for different target groups and stakeholders.
 • You have solid skills in editing and managing information in different media formats (text and images) on social media channels (Facebook, Twitter, Instagram etc.).
 • You understand English. Tasks in the competition will be given in English.
 • You have to bring your own device with installed programs of your choice (e.g. Photoshop, Illustrator etc.). Laptops preferred.

Registration closed

Konkursi Parukier & Berber / Hairdressing and Barber Skills Competitions

Shtune 26. February 2022 | Tirana Business Park
Njoftim mbi Konkursin

 • Në konkurs do të marrin pjesë kandidatët të cilët janë regjistruar online më datë 20 Shkurt 2022 dhe do të përzgjidhen paraprakisht nga ekipi i vlerësuesve. Emrat e konkurentëve do të shpallen brenda datës 23 Shkurt 2022 duke u komunikuar nëpërmjet postës elektronike dhe mv tej në këtë faqe zyrtare.
 • Lexoni me kujdes aplikimin dhe plotësojeni atë online.
 • Aplikimi dhe pjesëmarrja në konkurs janë falas.
 • Cdo konkurent duhet të jetë i disponueshëm me datë 26 Shkurt 2022 dhe të mbërrijë me shpenzimet veta në Tiranë ose në vendin e konkurimit.Ndërkohë transporti nga Tirana/qendër deri tek vendi ku do të zhvillohet konkursi /Tirana Business Park do të ofrohet falas nga organizatorët.
 • Cdo konkurent duhet të sjellë me vehte mjetet e punës si edhe një model/e ose manekin.
 • Cdo pjesmarres i regjistruar duhet te lexojë me kujdes informacionet dhe të kontrollojë herëpashere postën elektronike si edhe në spam/kosh pasi e-mailet konfirmuese mund të përfundojnë në spam/kosh!
 • Të gjitha komunikimet do të bëhen me email. Prandaj është e nevojshme ta kontrolloni atë vazhdimisht.
 • Të dhënat tuaja nuk do t’i jepen askujt pa aprovimin tuaj.

Kerkesat Specifike

 • Ju jeni ndërmjet moshës 16 deri 25 vjec.
 • Duhet të keni aftësi të forta në Parukeri dhe Berber.
 • Ju duhet të sillni mjetet dhe modelin tuaj.

Regjistrimi është mbyllur