Unlocking Skills Potential across Europe: A Comprehensive Recap of the First Pact for Skills Forum

The Pact for Skills was launched on 10 November 2020. It aims to support public and private organisations with maximising the impact of their investment in upskilling and reskilling, so they can thrive through the green and digital transitions. Skills are central for building a resilient and competitive work force, and for mastering the digital and 

Continue Reading →

“Identify The Best”-Expocity Albania – 15 October 2022

Expocity Albania mbajti panairin e tretë ndërkombëtar të tekstilit dhe lëkurës në vend gjatë 14-16 Tetor, 2022. Ky organizim kishte si synim kryesor mbështetjen e biznesit si dhe bashkëpunimin maksimal midis kompanive në rajon dhe jo vetëm.   Eventi zgjati tre ditë, ku u mbajtën forume, konkurse dhe konferenca të ndryshme midis përfaqësuesve të ndryshëm të 

Continue Reading →