“Pjesëmarrja jonë e parë në një Panair Karriere” – Praktikantët e SHTET dëshmojnë përvojën e tyre si pjesëmarrës në këtë panair, duke përfaqësuar AlbanianSkills

Zhvillimi i Panairit të Karrierës te universiteti Epoka shtrihet si një platformë e rëndësishme për të nxitur bashkëpunimin midis bizneseve dhe institucioneve arsimore, duke luajtur një rol kyç në promovimin e aftësive dhe inovacionit. Promovimi në universitete është veçanërisht i rëndësishëm për të krijuar mundësi të shumëfishta për studentët. Ky veprim lejon studentët të zhvillojnë 

Continue Reading →

Empowering Sustainable and Digital & Green Futures: The INVEST-CBVET Project Kick-Off Meeting in Seville

In the charming city of Seville, the groundbreaking Kick-Off Meeting for the INVEST project was convened, marking the commencement of a pivotal venture dedicated to fostering Innovation in Green and Digital VET skills for Sustainable Lifestyles. Held over three productive days from the 18th to the 20th of March 2024, the event gathered a consortium 

Continue Reading →

Takimi i Dytë mes Partnerëve, më 20-21 shkurt 2024 në Sarajevë në Kuadër të Projektit DC-VET WB

Takimi i 2-të midis partnerëve për projektin DC-VET WB u mbajt në Sarajevë më 20 dhe 21 shkurt 2024, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të AFP në Rajon. Organizuar nga International University of Sarajevo (IUS) dhe IUS Lifelong Learning Center, takimi mblodhi së bashku një grup të ndryshëm aktorësh nga vendet partnere 

Continue Reading →