fbpx

𝗞𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝗶𝗻 𝗔𝗴𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟮

Panairet e industrive të ndryshme janë edhe vendet ku institucionet arsimore mund të krijojnë lidhje të rëndësishme mes tyre dhe bizneseve që operojnë në ato fusha. Por më e rëndësishmja është se panairet shndërrohen në “arena” të vërteta të prezantimit të talenteve të reja, aftësive të tyre dhe se sa të lidhura janë ato aftësi 

Continue Reading →

EUROPE WEEK 2022 IN ALBANIA

Every year in our country “Europe Week” is held by the Delegation of the European Union in Albania,  this year the week focuses on the values ​​of the European Union. European values ​​were confirmed once again: respect for human dignity, freedom, democracy, rule of law, respect for human rights, non-discrimination, solidarity, and equality between women 

Continue Reading →

Just closing another inspiring edition of skills competitions in Albania

On Saturday, February 26, 2022 was held the National Skills Competitions in Albania – 7th Edition near the premises of Tirana Business Park. This edition was organized in close cooperation with the Ministry of State for Youth and Children and the National Agency for Employment and Skills, and hosted about 120 young people aged 16-25 

Continue Reading →

Spectacular Opening Ceremony marks official start of EuroSkills Graz 2021

With a dazzling explosion of colour, music, and youthful energy, the 7th EuroSkills Competition was officially declared open with great fanfare in Austria yesterday evening (22 September 2021). The highlight, as always at EuroSkills Opening Ceremonies, was the Parade of Nations, which this year included around 400 young professionals from 19 European countries who will 

Continue Reading →

Ceremonia spektakolare e hapjes shënon fillimin zyrtar të EuroSkills Graz 2021

Me një shpërthim verbues ngjyrash, muzike dhe energjie rinore, Konkursi i 7 -të EuroSkills u shpall zyrtarisht i hapur me bujë të madhe në Austri mbrëmjen e djeshme (22 shtator 2021). Pika kryesore, si gjithmonë në Ceremonitë e Hapjes të EuroSkills, ishte Parada e Kombeve, e cila këtë vit përfshiu rreth 400 profesionistë të rinj 

Continue Reading →