Albanian Girls in ICT Academy 2024

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK, Albanian Skills, ashtu sikurse edhe gjatë viteve të shkuara, së bashku me kompani dhe institucione partnere, po përgatitet për t’ju bashkuar aktiviteteve dhe ngjarjeve mbarëbotërore.  Prej vitit 2011, këto ngjarje kanë përfshirë 600,000 vajza, në më shumë se 12,000 aktivitete ndërkombëtare në 195 vende të botës.  Në këtë 

Continue Reading →

Unlocking Skills Potential across Europe: A Comprehensive Recap of the First Pact for Skills Forum

The Pact for Skills was launched on 10 November 2020. It aims to support public and private organisations with maximising the impact of their investment in upskilling and reskilling, so they can thrive through the green and digital transitions. Skills are central for building a resilient and competitive work force, and for mastering the digital and 

Continue Reading →