Albanian Girls in ICT Academy 2024

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK, Albanian Skills, ashtu sikurse edhe gjatë viteve të shkuara, së bashku me kompani dhe institucione partnere, po përgatitet për t’ju bashkuar aktiviteteve dhe ngjarjeve mbarëbotërore.  Prej vitit 2011, këto ngjarje kanë përfshirë 600,000 vajza, në më shumë se 12,000 aktivitete ndërkombëtare në 195 vende të botës.  Në këtë 

Continue Reading →

Unlocking Skills Potential across Europe: A Comprehensive Recap of the First Pact for Skills Forum

The Pact for Skills was launched on 10 November 2020. It aims to support public and private organisations with maximising the impact of their investment in upskilling and reskilling, so they can thrive through the green and digital transitions. Skills are central for building a resilient and competitive work force, and for mastering the digital and 

Continue Reading →

“Pjesëmarrja jonë e parë në një Panair Karriere” – Praktikantët e SHTET dëshmojnë përvojën e tyre si pjesëmarrës në këtë panair, duke përfaqësuar AlbanianSkills

Zhvillimi i Panairit të Karrierës te universiteti Epoka shtrihet si një platformë e rëndësishme për të nxitur bashkëpunimin midis bizneseve dhe institucioneve arsimore, duke luajtur një rol kyç në promovimin e aftësive dhe inovacionit. Promovimi në universitete është veçanërisht i rëndësishëm për të krijuar mundësi të shumëfishta për studentët. Ky veprim lejon studentët të zhvillojnë 

Continue Reading →

Empowering Sustainable and Digital & Green Futures: The INVEST-CBVET Project Kick-Off Meeting in Seville

In the charming city of Seville, the groundbreaking Kick-Off Meeting for the INVEST project was convened, marking the commencement of a pivotal venture dedicated to fostering Innovation in Green and Digital VET skills for Sustainable Lifestyles. Held over three productive days from the 18th to the 20th of March 2024, the event gathered a consortium 

Continue Reading →

Takimi i Dytë mes Partnerëve, më 20-21 shkurt 2024 në Sarajevë në Kuadër të Projektit DC-VET WB

Takimi i 2-të midis partnerëve për projektin DC-VET WB u mbajt në Sarajevë më 20 dhe 21 shkurt 2024, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të AFP në Rajon. Organizuar nga International University of Sarajevo (IUS) dhe IUS Lifelong Learning Center, takimi mblodhi së bashku një grup të ndryshëm aktorësh nga vendet partnere 

Continue Reading →

Second Chance a great opportunity to support the development of entrepreneurial skills among young individuals in the field of textile design

We are delighted to introduce to you the Second Chance project, the newest project co-funded by the European Union and part of the Erasmus+ Youth 2023 Capacity Building programme! 🥳 This program brings together an entirely new partnership which is bringing together a diverse, vibrant but solid consortium of organizationsconsortium of organizations: Taka-Tuka from Slovenia 

Continue Reading →

“The Ninth Edition of the National Skills Competitions”- Logo Design Competition

Exciting News! “The Ninth Edition of the National Skills Competitions” organised by Albanian Skills- National Association for Skills Competitions is scheduled for 15-17 November 2024, and we need YOUR creativity to make it unforgettable! We are thrilled to announce the Logo Design Competition for this prestigious event. The Logo Design Competition is co-organized in cooperation 

Continue Reading →

INTERVET WB Project: Successes and Milestones at Transnational Brussels Meeting

We are excited to announce the success of our recent Brussels meeting! The gathering was both productive and eventful as we discussed crucial project aspects. To begin, we ensured that all financial and administrative matters were handled successfully. We addressed any arising issues and resolved them to ensure the project’s smooth operation. We dedicated a 

Continue Reading →