Kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për të gjitha Konkurset e Aftësive 2022

Edicioni i 7-të i Konkurseve Unike dhe Cilësore të Aftësive Profesionale në Shqipëri!

Kushtet e përgjithshme për të gjitha konkurset:

-Jeni midis 16 dhe 25 vjeç (në datën e konkursit).
-Plotësoni kërkesat specifike të konkursit përkatës (shih më poshtë).
-Aplikimet e shumta për konkurse të ndryshme nuk janë të mundshme, sepse të gjitha konkurset zhvillohen në të njëjtën ditë. Në rast aplikimesh të shumta, ne e konsiderojmë të vlefshëm vetëm aplikacionin e paraqitur të parë.
Konkurrentët do të përzgjidhen nëpërmjet jurisë së konkursit përkatës.
-Kriteret e përzgjedhjes janë përvoja juaj në fushën përkatëse të konkursit, motivimi juaj i shprehur në formularin e aplikimit dhe një përzierje e balancuar gjinore e pjesëmarrësve nga rajone të ndryshme në Shqipëri si dhe nga kompani dhe shkolla të ndryshme.
-Aplikimet e pjesëmarrësve nga vitet e mëparshme janë të mirëseardhura. Megjithatë, në rastin e një numri të madh aplikimesh të reja të përshtatshme, përparësi kanë ata që nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në Albanian Skills.
-Aplikimi si dhe pjesëmarrja është pa pagesë. Megjithatë, sigurisht që duhet të jeni në dispozicion në datën e publikuar dhe të arrini me shpenzimet tuaja në ambientet ku do të zhvillohet konkursi.

Konkursi i Sipërmarrjes dhe Zhvillimit të Biznesit
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike:
● Ju keni një formim arsimor ose përvojë profesionale në zhvillimin e biznesit, ekonomisë, menaxhimit ose ekuivalent, etj, por prejardhje të tjera janë të mirëseardhura dhe nuk përjashtohen.
● Duhet të jeni krijues dhe të nxitur drejt zgjidhjes së problemeve komplekse.
● Ju jeni në gjendje të kuptoni anglisht.
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59.

Konkursi i Shërbimit të Hotelier dhe Restorant
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike

● Ju keni një formim arsimor ose përvojë profesionale në shërbime turizmi, hotelerie dhe restorantesh.
● Ju jeni në gjendje të komunikoni në anglisht me mysafirë të huaj.
● Kodi i veshjes: gjysmë formale, smart casual (p.sh. këmishë e bardhë dhe pantallona të errëta).
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi i Dizajnit Grafik
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike
● Ju keni aftësi solide në përpunimin grafik, krijimin dhe redaktimin e fushatave reklamuese dhe materialeve promovuese.
● Ju kuptoni anglisht. Detyrat në konkurs do të jepen në gjuhën angleze.
● Duhet të sillni pajisjen tuaj me programe të instaluara sipas zgjedhjes suaj (p.sh. Photoshop, Illustrator etj.). Preferohen laptopë.
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi i Fotografisë
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike
● Ju keni aftësi dhe përvojë solide në fotografinë digjitale.
● Ju kuptoni anglisht. Detyrat në konkurs do të jepen në gjuhën angleze.
● Duhet të keni me vete pajisjet tuaja fotografike (kamerë digjitale gjysmë profesionale, DSLR, aksesorë).
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi për Zhvillimin e Softuerit
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike
● Ju keni aftësi solide në JAVA, Python, C++, C, Javascript, C#, PHP, Go ose çdo gjuhë tjetër programimi të preferuar.
● Ju keni një nënvlerësim solid të paradigmave të programimit si programimi i orientuar nga objekti, programimi funksional, programimi modular etj.
● Ju keni aftësi solide në Strukturat e të Dhënave dhe Algoritmet.
● Ju kuptoni anglisht sepse detyrat në konkurs do të jepen në anglisht.
● Duhet të sillni pajisjen tuaj me IDE të instaluar dhe mjedisin e zhvillimit. (Preferohet laptopi).
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi për Zhvillimin e Uebit
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike
● Ju keni aftësi solide në programimin e HTML, CSS dhe JavaScript.
● Ju kuptoni anglisht. Detyrat në konkurs do të jepen në gjuhën angleze.
● Duhet të sillni pajisjen tuaj me mjete të instaluara zhvilluesish (IDE ose redaktues) dhe versionin më të fundit të Firefox-it ose Chrome (preferohet laptopi).
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi i Marketingut Digjital
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park
Kërkesa specifike
● Ju keni njohuri për strategjitë për mediat sociale dhe marketingun vizual për grupe të ndryshme të synuara dhe palë të interesuara.
● Ju keni aftësi solide në redaktimin dhe menaxhimin e informacionit në formate të ndryshme mediatike (tekst dhe imazhe) në kanalet e mediave sociale (Facebook, Twitter, Instagram etj.).
● Ju kuptoni anglisht. Detyrat në konkurs do të jepen në gjuhën angleze.
● Duhet të sillni pajisjen tuaj me programe të instaluara sipas zgjedhjes suaj (p.sh. Photoshop, Illustrator etj.). Preferohen laptopë.
Regjistrimet janë të hapura deri më 20 shkurt, ora 23:59

Konkursi Parukier & Berber
E shtunë 26 shkurt 2022 | Tirana Business Park

● Në konkurs do të marrin pjesë kandidatët të cilët janë regjistruar online më datë 20 shkurt 2022 dhe do të përzgjidhen paraprakisht nga ekipi i vlerësuesve. Emrat e konkurrentëve do të shpallen brenda datës 23 Shkurt 2022 duke u komunikuar nëpërmjet postës elektronike dhe më tej në këtë faqe zyrtare.
● Lexoni me kujdes aplikimin dhe plotësojeni atë online.
● Aplikimi dhe pjesëmarrja në konkurs janë falas.
● Çdo konkurrent duhet të jetë i disponueshëm me datë 26 shkurt 2022 dhe të mbërrijë me shpenzimet veta në Tiranë ose në vendin e konkurrimit. Ndërkohë transporti nga Tirana/qendër deri tek vendi ku do të zhvillohet konkursi /Tirana Business Park do të ofrohet falas nga organizatorët.
● Çdo konkurrent duhet të sjellë me vete mjetet e punës si edhe një model/e ose manekin.
● Çdo pjesëmarrës i regjistruar duhet të lexojë me kujdes informacionet dhe të kontrollojë herë ahere postën elektronike si edhe në spam/kosh pasi e-mailet konfirmuese mund të përfundojnë në spam/kosh!
● Të gjitha komunikimet do të bëhen me email. Prandaj është e nevojshme ta kontrolloni atë vazhdimisht.
● Të dhënat tuaja nuk do t’i jepen askujt pa aprovimin tuaj.
Kërkesat Specifike
● Ju jeni ndërmjet moshës 16 deri 25 vjeç.
● Duhet të keni aftësi të forta në Parukeri dhe Berber.
● Ju duhet të sillni mjetet dhe modelin tuaj.
Regjistrimi është i hapur deri më 20 shkurt, ora 23:59

Leave a Reply