Alkida Osmani – Web Development Winner 2018

Alkida Osmani – fituese e cmimit te pare ne Web Development Competition 2018- ishte pjese e vizites studimore ne EuroSkills Budapest 2018, ne kuader te European Vocational Skills Week 2018. Lexoni mesazhin e saj.

Vizita në EuroSkills Budapest ishte emocionuese dhe njekohësisht habitëse. Emocionuese për faktin se ishte një organizim madhështor me një pjesëmarrje të lartë nga cdo cep i Europës dhe që bashkëpunonin në mënyrë perfekte. Habitëse ishte vëmëndja e madhe që i kushtohej gjthckaje dhe cdokush nuk mund të shpëtonte pa u frymëzuar. Mësimet që mora nga kjo eksperiencë ishin të shumta, por më i rëndësishmi është të ndjekësh endrrat e tua. Të punosh me pasion për to është mënyra e vetme që të jësh më i miri dhe të ndihesh e plotësuar. Albanian Skills ishte hapi i parë, por i sigurt që një ditë të kemi mundësisnë të përfshihemi në evente të tilla dhe të përjetojmë emocione fantastike.

Live your dreams and let it happen!

The visit to EuroSkills Budapest was exciting and at the same time surprising. Exciting for the fact that it was a great organization with a high turnout from every corner of Europe and that cooperated perfectly. Stunning was the great attention paid to each person and everybody could not escape without inspiration. The lessons I learned from this experience were many, but the most important thing is to follow your dreams. Working with passion for them is the only way to be the best and to feel complete. Albanian Skills was the first step, but sure that one day we will have the opportunity to get involved in such events and experience.

Live your dreams and let it happen!

Leave a Reply